فرا خوان مقاله؛ دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل»

فرا خوان مقاله

دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل»

امروزه جریان های دینی و فکری در کانون توجه عالمان و اندیشه ورزان  علوم انسانی و علوم اسلامی قرار گرفته است؛ موضوعی که تاکنون به صورت علمی و تخصصی و در قالب یک نشریه علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل» از همه اندیشوران و فرهیختگان دعوت می‌کند با ارسال آثار خود در این تلاش علمی سهیم باشند.

محورهای کلی:

  1. مباحث نظری جریان شناسی
  2. جریان شناسی دینی، سیاسی
  3. جریان شناسی فرهنگی،‌اجتماعی
  4. جریان شناسی علمی دینی
  5. جریان شناسی کلامی،‌فلسفی
  6. جریان شناسی عرفان و تصوف

و موضوعات دیگری که در راستای جریان شناسی فکری دینی به شمار می آید.

*لازم به ذکر است اولویت نشریه، جریان های فکری دینی جهان اسلام است.

شرایط و نحوه ارسال مقالات

مقالات ارسالی باید دارای نوآوری علمی بوده و ساختار علمی، پژوهشی داشته باشد و طبق شرایط مندرج در سامانه نشریه تهیه و تدوین گردد.

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه به آدرس http://pma.journals.miu.ac.ir ارسال نمایند. jaryanshenasi@miu.ac.ir

آدرس نشریه: قم- سه راه سالاریه، مجتمع امین، پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، پژوهشکده مطالعات منطقه ای. شماره تماس: 02532133348