تروریسم نوین و پارادایم مبارزه فرهنگی/ سید سعید هاشمی‌نسب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
در دو دهه اخیر تروریسم مهمترین پدیده­ی سیاسی است که ناامنی و خشونت عریان را رغم زده است، خشونتی که رسانه­های عصر جهانی در پخش و به نمایش گذاشتن آن از هم پیشی گرفته­اند. در این سپهر، حملات یازده سپتامبر سال 2001 را می­توان نقطه عطف مطالعات تروریسم دانست. این عملیات که ظاهرا توسط القاعده برنامه ریزی و اجرایی شد و توسط رسانه­های جهانی به نمایش درآمد نشان از تحولی عمیق در مطالعات مربوط به تروریسم بود. در نوشتار حاضر تلاش خواهد شد با محوریت این پرسش که چه شاخصه­هایی را می­توان برای تروریسم نوین برشمرد و راهکارهای مقابله با آن چیست؟ به مطالعه ابعاد جدید تروریسم پرداخته شود. جواب ابتدایی به این پرسش چنین طراحی شده است که «پدیده تروریسم ـ در نتیجه تحولات ناشی از جهانی شدن ـ با تحولی بنیادن مواجه شده که شاخصه­ی­ اساسی آن را می­توان دگرگونی تروریسم از یک پدیده محلی ـ ملی به یک پدیده بین المللی ـ جهانی دانست که سعی دارد با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی ناشی از فرایند جهانی شدن به اهداف سیاسی خود دست یابد و به همین جهات مبارزه با آن مبتنی بر پاردایم فرهنگی و درمان ریشه­ای آن می­باشد».  
 
واژگان کلیدی: تروریسم، جهانی شدن، تروریسم نوین و موج چهارم تروریسم، راهبردهای مواجه، پارادایم فرهنگی.

کلیدواژه‌ها