اخبار و اعلانات

فرا خوان مقاله؛ دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل»

فرا خوان مقاله دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل» امروزه جریان های دینی و فکری در کانون توجه عالمان و اندیشه ورزان  علوم انسانی و علوم اسلامی قرار گرفته است؛ موضوعی که تاکنون به صورت علمی و تخصصی و در قالب یک نشریه علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا دو فصلنامه «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل» از همه اندیشوران و فرهیختگان دعوت می‌کند با ارسال آثار خود در این تلاش علمی سهیم باشند. محورهای کلی: مباحث نظری جریان شناسی جریان شناسی دینی، سیاسی جریان شناسی فرهنگی،‌اجتماعی جریان شناسی علمی دینی جریان ...

مطالعه بیشتر