پژوهش‌ های منطقه ای (PMA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله