چگونگی رشد داعش در سوریه و عراق و راهبردهای مواجه با آن/ غلامرضا بهروزی لک ـ سید سعید هاشمی‌نسب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
دولت اسلامی عراق و شام که به اختصار «داعش» نامیده می­شود با شعار تشکیل خلافت اسلامی و جذب نیروهای جوان از سراسر جهان و با خشونتی عریان و بی‌سابقه توانسته بر قسمت­های از کشور عراق و سوریه مسلط شود و پایه­های خلافت اسلامی مدنظر خود را استوار کند و در رقابتی استراتژیک و با تغییر راهبردهای اساسی خود، از گروه­های تکفیری دیگر در جهان اسلام بیعت بگیرد. در این سپهر این پرسش مطرح می­شود که «زمینه­ها و عوامل موثر بر رشد داعش در جهان اسلام کدام است و بهترین راهبردی برای مواجه با آن چیست؟». این مقاله تلاش دارد با محوریت این پرسش و با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مورد بررسی قرار دهد که «داعش تلاش دارد، در بستر سیاست تمرکززدایی گروه­های تکفیری حاصل از حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و بستر آماده کشورهای سنی مذهب بلحاظ ناکارمدی دولت، وجود ناامنی، رشد جامعه شیعه، بحران نظریه سیاسی و با کمک مستقیم و غیر مستقیم نظام سلطه و با استفاده از پیشرفته­ترین تکنولوژی­های ارتباطی با کادر حرفه­ای برای نمایش مخوف­ترین کشتارها و سخت کشی­ها، به هدف اصلی سیاسی خود که همانا تشکیل خلافت اسلامی مورد نظر خود است، دست پیدا کند. مواجه با داعش با توجه به بسترهای آماده کشورهای عربی و فضای بین المللی نیاز به اجماعی جهانی برای سامان دادن به حوزه عمومی و فضای سیاسی این کشورها دارد تا به موازات مواجه مستقیم با داعش، بسترها و عوامل رشد گروه­های تکفیری کنترل و اصلاح شود».
 
کلید واژگان: رشد داعش، عراق، سوریه، راهبردهای مواجه.
 

کلیدواژه‌ها