امت واحده اسلامی و نقش بازدارنده وهابیت در شکل‌گیری آن/ محمد علی میرعلی ـ اعظم رضایی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده:
یکی از بحران‌های امروزه‌ی جهان اسلام مسأله‌ی افراط‌گرایی است که عمدتا از سوی گروه‌های سلفی به ویژه وهابیت در مواجهه با مدرنیته پدید آمده است البته ریشه فکری آن‌ها به احمد بن حنبل و ابن تیمیه که از اصحاب حدیث بودند باز می‌گردد اما در دوره‌ی معاصر شرایط سیاسی اجتماعی با حضور استعمار در کشورهای اسلامی به گونه‌ای رقم خورد که زمینه ظهور آن‌ها فراهم و تقویت گردید. سلفی‌ها دانسته یا نادانسته با مواضع فکری تحجرگرای خود در میان صفوف مسلمین اختلاف ایجاد کردند. این نوشتار به دنبال بررسی آن دسته از باورها و رفتارهای آنان است که زمینه‌ساز اختلاف میان مسلمانان است.
 
واژگان کلیدی: امت اسلامی، وهابیت، تکفیر، وحدت اسلامی، خشونت گرایی.

کلیدواژه‌ها