مسیحیان سوریه / حبیب زمانی محجوب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
مسیحیان بخش مهمی از جامعه مذهبی سوریه به شمار می‌روند که در همه ادوار حکومتی در سوریه موجودیت خود را حفظ کرده‌اند. این مقاله بر این هدف است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی تاریخی وضعیت مسیحیان سوریه را تبیین نماید. شناسایی وضعیت مسیحیان سوریه، در کشوری که کانون ادیان و مذاهب گوناگون است، به تحلیل دقیق تر حوادث آن کمک می‌کند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسیحیان سوریه همواره گروه مهمی از اقلیت‌های دینی در سوریه بودند و در حال حاضر نیز حدود هشت درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. هم اکنون مسیحیان سوریه در نواحی ساحلی و شهرهایی چون دمشق، در منطقه باب توما، حلب، حمص، طرطوس، حماه، حسکه و لاذقیه ساکن هستند. مسیحیان سوریه در بحران اخیر این کشور از دولت قانونی(بشار اسد) حمایت کردند و همواره از تهاجم گروه‌های تکفیری به سوریه ابراز نگرانی کرده اند.
 
واژه­های کلیدی: مسیحیان، سوریه، کلیسا، اسقف.

کلیدواژه‌ها