فرصت‌ها و موانع روابط ایران و مصر در دوره‌ی السیسی/ محمد ستوده ـ محمدعلی صادق‌زاده

شناسنامه علمی شماره

چکیده


ایران و مصر به عنوان دو کشور مهم تاریخی و تمدنی درجهان اسلام می­باشد و چگونگی روابط دوجانبه می­توان بر تحولات منطقه­ای و حتی جهان اسلام تاثیر تعیین­کننده داشته باشد. سقوط مرسی و حاکمیت مجدد نظامیان باعث ایجاد موانع متعددی در روابط دوجانبه گردید. در این وضعیت این سوال اصلی مطرح می‌باشد که چگونه می‌توان به تقویت روابط ایران و مصر دست یافت.آنچه مسلم است شناخت موانع و کنترل آنها می‌تواند به منافع متقابل دوکشور کمک نماید همچنین بررسی فرصت‌های موجود در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قرآنی می‌تواند به ایجاد منافع مشترک و تقویت روابط دیپلماتیک کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها