دانشگاه اسلامی مدینه از 1961؛ سیاست تبلیغ دینی و شیوه‌ی آموزش سلفی امروزین/مایک فارکور / مترجم مهدی باقی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

دانشگاه اسلامی مدینه یکی از مهم‌ترین دانشگاه­های مورد حمایت حکومت سعودی است که از بدو تاسیس، فعالیت در گستره‌ی جهانی را مدنظر قرار داده و توانسته است از نقاط مختلف جهان دانشجو جذب کند. مقاله‌ی حاضر با توجه به خلاء پژوهشی در زمینه‌ی این دانشگاه، در نظر دارد تا به جنبه­های مهم پیدایش این دانشگاه و تحول آن و گسترش فعالیت آن در مناطق مختلف جهان بپردازد. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی چارچوب نهادی، نگاهی به متون آموزشی این دانشگاه داشته باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها