پشتیبان اسلام «الوسطیه»؛ دانشگاه الازهر قاهره /مسعوده بانو / مترجم مهدی باقی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مسجد الازهر در سده دهم توسط خلافت فاطمیِ شیعه‌ی اسماعیلی بنیان نهاده شد و بر پایه‌ی موقوفات آن، مناصب تدریس در آن راه‌اندازی شد. این آغاز پیدایش مرکز معارف اسلامی بود که بعد‌ها به صورت دانشگاه الازهرنمود پیدا کرد. این خاستگاه به همراه چند عامل دیگرــ مانند سنت پابرجای کثرت‌گراییِ فرهنگی مصر، تحولات جغرافیای سیاسی که باعث شد قاهره از سده‌ی نهم تا یازدهم، مرکز جغرافیاییِ همگرایی علمای مسلمان باشد وهم‌چنین اصلاحات حکومتی الازهر در سده‌ی بیستم ــ در ظهور اسلام «الوسطیه» الازهر نقش مهمی ایفا نمودند. این مقاله  به بررسی نحوه‌ی پیش گرفتن اسلام الوسطیه و اهمیت آن در شکل‌دهی پیروان جهانی الازهر پرداخته است و کوشش می‌کند تا از دلایل استواری و پابرجایی الازهر در این راستا سخن بگوید.
 

کلیدواژه‌ها