شیعیان نیجریه؛ بیم‌ها و امیدها /اسماعیل رضوانی فر

شناسنامه علمی شماره

چکیده

نام تشیّع در نیجریه برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی این کشور مطرح شد. زمانی که جمع قلیلی از جوانان مسلمان در مراکز علمی با پیگیری اخبار و جریانات مربوط به انقلاب اسلامی، نسبت به این پدیده‌ی نوظهور واکنش نشان دادند و تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند که اسلام قادر به ایجاد تغییرات ریشه‌ای در همه‌ی‌ زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. این موضوع سبب شد آنان نسبت به انقلاب اسلامی ایران و رهبری آن، تأیید و همراهی علنی خود را اعلام کنند. این گروه اقدام به تأسیس یک طیف انقلابی کرد که در پی انقلاب بر ضد نظام حاکم و برقراری دولت اسلامی بود. در نیجریه این رویکرد درگیری‌هایی میان آنان و دستگاه‌های امنیتی در پی داشت که در اثر آن بارها رهبران این جریان زندانی شدند. در تمام طول این سال‌ها شیعیان نیجریه از سوی دو طیف به چالش کشیده شدند: گروه مسیحیان و مسلمانان تندرو و ارتش و سازمان‌های امنیتی نیجریه.
این مقاله به دنبال بررسی اوضاع حاکم بر جامعه‌ی شیعی نیجریه به روش مطالعاتی توصیفی – تحلیلی و با بهره‌برداری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است و به دنبال پاسخ به این سوال است که چه تهدیدها و فرصت‌هایی متوجه اقلیت شیعه در این کشور است.
 

کلیدواژه‌ها