تحلیل بیداری اسلامی در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی/محسن محمدی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

آن رویکردهای مختلفی مطرح شده است که به‌طور‌کلی به دو رویکرد سکولار و دین­مدار تقسیم می‌شود. رویکرد سکولار، این نهضت­ها را در روند عرفی‌‌شدن و روابط قدرت و در راستای اصلاحات سیاسی و اقتصادی تحلیل می­کند و هیچ ماهیت دینی برای آنان قائل نیست؛ هرچند دین­مداران نهضت را بر عهده دارند. در مقابل، رویکرد دین­گرا معتقد است که عامل اصلی و دال برتر در نهضت­های اسلامی، دغدغه دین است و مسلمانان برای تحقق سبک زندگی اسلامی و اهداف و نظام سیاسی دینی، دست به انقلاب زده­اند؛ البته این به معنای حذف  کردن یا نادیده‌گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیست

کلیدواژه‌ها