بازتاب پیام‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی و تأثیرگذاری آن بر جهان اسلام/مرتضی اشرافی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

انقلاب اسلامی ایران مهم­ترین واقعه قرن بیستم است که علاوه بر ایجاد تغییرات گسترده و اساسی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، منطقه و جهان را نیز دچار تحولاتی اساسی نمود، ایدئولوژی و بنیان فکری یک انقلاب، نقش مهمی در پیشبرد آن ایفا می‌کند، لذا مطالعه  ایدئولوژی یک انقلاب، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه‌های مطالعه ایدئولوژی هر انقلاب، مراجعه به شعارها و پیام‌ها و نیز نتایج حاصل از حکومت برآمده از دل آن می باشد. در تحلیل شعارها و پیام‌های انقلاب اسلامی برای جهان معاصر، می­توان زمینه­های مشترکی را نام برد که از یک‌سو دربردارنده­ اهداف انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر به­عنوان آرمان­های انقلاب برای دنیای معاصر شناخته شده است، انقلاب اسلامی ایران، شاید بیش­ترین بازتاب و عمیق­ترین تأثیرات را در سطح جهان، خصوصاً جهان اسلام داشته و دارد.

کلیدواژه‌ها