دومینوی بحرانهای صهیونیستی و کاهش ضریب امنیتی رژیم اشغالگر قدس/ مرتضی شیرودی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

شکل گیری رژیمی بر پایه اندیشه جعلی صهیونیستی و نداوم آن در سرزمین فلسطین اشغالی، همچنان مهم ترین چالش جهان اسلام است(مسأله) اما چرا این رژیم براساس پیش بینی مقام معظم رهبری تا بیست سال دیگر از بین خواهد رفت؟(سئوال) علت فروپاشی رژیم اشغال گر قدس طی دو دهه آینده به بحران های تاریخی،سیاسی و فرهنگی آن ارتباط پیدا می کند.(فرضیه) مقاله حاضر جهت آزمایش این فرضیه و دستیابی به پاسخ پرسش پیش گفته(هدف)، روشی توصیفی-تحلیلی بر بستر تاریخ  را پیش روی خود دارد.(روش) بحران های این رژیم از درون و از دو ناحیه انتفاضه مستمر(درون-فلسطینی) و پدیده پساصهیونیسم(درون-یهودی) به سقوط رژیمی می انجامد که تاکنون براساس حمایت های استعماری و نه توان داخلی، باقی مانده است.این بحران ها  هم اینک، به چنان شدت و حدتی رسیده  که برای رفع یا حل آن،سفارت  آمریکا را به قدس شریف منتقل کرده اند اما این اقدام آغاز سقوط بیست ساله اسرائیل غاصب را نوید می دهد. (یافته)

کلیدواژه‌ها