رویکرد اسلامی به مسئله امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)/علیرضا دانشیار

شناسنامه علمی شماره

چکیده

پرسش اصلی پ‍ژوهش حاضر عبارت است از: رویکرد اسلامی به مسئله امنیت در جهان معاصر با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)) چیست؟ روش این پژوهش، از منظری توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل محتوای دیدگاه‌ها و نظرات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) درباره‌ی امنیت پرداخته است. در این رویکرد، امنیت از نظر امری انسانی، از انسان و درون او نشئت گرفته و دارای بعدی معنوی است و دیگر وجوه مادی امنیت و آرامش از آن سرچشمه می‌گیرد. رویکردهای امنیتی در دنیای معاصر، از وجوه معنوی و اخلاقی امنیت غفلت نموده‌اند. عامل اصلی ایجاد ناامنی، خودخواهی و سرکشی، انسان است که موجودیت انسان‌ها و در نتیجه، مسئولیت اخلاقی آنان را تحت تأثیر قرار داده و موجب جنگ و تجاوز شده و امنیت و آرامش را از بین برده است. در رویکرد آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)،  بازگشت به مسیر فطرت (پذیرفتن رسالت دین در اجتماع و سیاست)، روی‌آوری به ایمان و معنویت دینی، شناسایی اسلام حقیقی و تمایز آن با اسلام‌های ادعایی مانند داعش، آگاهی از سیاست‌های منطقه‌ای و متضاد غربی، ارتباط، گفت‌وگو و احترام به فرهنگ‌های دیگر و...، از راهکارهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به امنیت و آرامش در جهان معاصر است

کلیدواژه‌ها