بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی ترکیه در دوره‌های دوم و سوم حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه (2002-2015م) / روح‌الله طالبی آرانی، نورالدین اکبری کریم‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اسلام‌گرایانِ عضو حزب عدالت و توسعه پس از این قدرت‌یابی در ترکیه (2002م)، رویکردهای جدیدی در سیاست داخلی و خارجی در پیش گرفتند. یکی از کشورهایی که روابط ترکیه با آن در پرتو مبانی فکری حزب جدید حاکم بر ترکیه، دست‌خوش تغییرات جدی گردید، سوریه است. با روند تحولاتی که از سال 2002م تاکنون در ترکیه به وجود آمده است، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در دوره‌ی سوم نسبت به دوره‌ی دوم چه تفاوت‌هایی داشته است و چه عواملی منجر به ایجاد این تغییرات شد؟ این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و با مقایسه و تشریح عملکرد و رفتار سیاست خارجی و داخلی دولت عدالت و توسعه از سال 2002م تا 2011م و 2011م تا 2015م نشان می‌دهد که ترکیه پیش از 2011م، دیپلماسی عمل‌گرایانه و اقتصاد‌محور را پی گرفته بود، ولی تحولات و رویکردهای حزب عدالت و توسعه از 2011م به بعد، موجب امنیتی شدن چهره‌ی ترکیه در عرصه‌ی تعاملات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

کلیدواژه‌ها