جریان‌های سلفی در مصر / رفعت سید ا حمد /ترجمه: جمال اشرفی / محمد شیرین کار موحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نقشه‌ی جریان‌های سلفی در مصر، به ویژه پس از افزایش و توسعه‌ی چشمگیر آنان بعد از انقلاب 25 ژانویه، بسیار متنوع و پیچیده و نیازمند بررسی عمیق و دقیق است. پیش از آن‌که به تفصیل وارد جزئیات نقشه و طرح فکری و سیاسی جریان‌های سلفی شویم، در ابتدا تلاش می‌کنیم به تعریف «سلفیت» به عنوان یک جریانی اسلامی که دارای ریشه‌ها و شاخه‌های مهمی است، بپردازیم.