شیعیان و فرقه‌های علوی در بالکان / محمد قربانپور دلاور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شبه جزیره بالکان (در اروپای جنوب شرقی) یکی از مناطقی است که محل حضور پیروان ادیان و فرهنگ‌های متعدد می‌باشد و به عنوان پلی میان شرق و غرب، همیشه مورد توجه تمدن‌ها بوده است. پراکندگی اقوام مختلف با زبان‌ها، آیین‌ها، اعتقادات، فرهنگ‌ها و هویت‌های مختلف در حوزه بالکان، وجود مسلمانان بومی و فرقه‌های علوی‌ و همزیستی مسالمت آمیز آنان با یکدیگر و با سایر پیروان ادیان، وجود زمینه‌های مساعد جهت حضور و مشارکت فعال و همکاری موثر نهادهای فرهنگی، پیشینه حضور فرهنگی ایران و جایگاه زبان و ادب فارسی در منطقه و بسیاری از نکات دیگر، از برجستگی‌های ممتاز اروپای شرق و بالکان است که ضرورت دارد به منظور معرفی وضعیت این جمعیت اثرگذار در منطقه، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها