جنبش‌ها و بیداری اسلامی در مغرب (مراکش) / بامبا عثمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیداری اسلامی یا "الربیع العربی" عنوان حرکتی بود که ازسال 2011م از کشور تونس آغاز شد. این حرکت آرام آرام به کشورهای دیگر منطقه مانند کشور مصر، لیبى و مغرب سرایت کرد. به طوری که باعث شد پادشاه کشور مغرب تغییراتی را در برنامه حکومت به وجود آورد؛ مثل تغییر در قانون اساسی، تغییر ساختار حکومت و رفع بعضی مشکلات مردم. بیداری­ مورد بحث در مغرب به واسطه فعالیت های چند جنبش اسلامی فعال مثل "الحرکه العدل والاحسان" و"الحرکه الاصلاح و التوحید" است. حرکت­های اسلامی مغرب به نام الشبیبه الاسلامیه از دهه­ی هفتاد میلادی شروع شدند. در سال 1969م انشعاباتی در حرکت الشبیبه الاسلامیه ایجاد شد. دو حرکت جماعت العدل و الاحسان و الاصلاح و التوحید از مهم­ترین آنها بود که تحت فشار پادشاه الحسن الثانی دچار مشکلات زیادی شدند اما این دو حرکت با وجود تمام مشکلات توانستند خود را در فضای سیاسی مغرب حفظ کنند. پژوهش حاضر سعی دارد به گروه­های فعال در جنبش اسلامی مغرب و اندیشه‌های رهبران این جنبش و نقش آنها در تحولات گذشته کشور مغرب و تحولات 2011 موسوم به بیداری اسلامی بپردازد.

کلیدواژه‌ها