نگاهی به پیشینه جنبش اسلامی در یمن در دوران معاصر / جمال اشرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی و گزارش پیشینه حرکت اسلامی در یمن است. در این نوشته ابتدا به اختصار تاریخ سیاسی یمن معاصر، وضعیت اجتماعی و نظام امامت مورد بحث قرار می‏گیرد. سپس فرآیند ظهور اخوان المسلمین در یمن و چگونگی فعالیت‏های این نهاد در طول بیش از پنجاه سال گذشته بررسی می‌شود و نیز توصیفی مبتنی بر واقعیت تاریخی از نقش اخوانی‏ها در سرنگونی نظام امامت در یمن و تعریف نظم جدید سیاسی در این کشور، برای خواننده ارایه می‌شود.
مقاله حاضر پس از بررسی تاریخچه حرکت‏‏های اسلامی معاصر یمن، بر روی حزب التجمع الیمنی للإصلاح تمرکز می‏یابد. التجمع یکی از مهم‏ترین و پرنفوذترین احزاب اسلامی این کشور است که در طول نیم قرن گذشته یکی از بازی‏گران همیشه فعال عرصه سیاسی یمن بوده است. این حزب توانسته است مدلی بومی از اسلام سیاسی را در یمن بازتولید کند که البته کارنامه آن مجموعه‏ای از کام‏یابی‏ها، شکست‏ها، موفقیت‏ها و افت وخیزها را به ما نشان می‏دهد. این مقاله سعی می‏کند تا نمایی از این کارنامه تا سال‏های آغازین قرن جدید را بازگو نماید.
 

کلیدواژه‌ها