مسیحیت ارتدوکس شرق؛ روسیه، اوکرین، گرجستان / محمدرضا کلانفریبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مسیحیت دارای سه مفهوم کلی فرقه ای کاتولیسیزم، ارتدوکسیسم و پروتستانتیزم اومانیسم‌گرا است، که در قرون متمادی درگذر زمان بوجود آمده است. پروتستانتیزم واسطه‌ای برای طی شدن این سه ایپزود[1] می‌باشد.[2] اگر چه  ممکن است روند انشقاق چندان با خواست اصلاح گرایان مسیحی، همانند لوتر مطابقت نداشته باشد، لکن بعد از تحقق آن، سوال‌های بسیاری پیش روی متفکران این حوزه، برای به چالش کشاندن آئین مسیحیت فراهم آورد. این نوشتار به دلیل اهمیت حوزه تمدنی ارتدوکس شرق و امکان تقابل و یا تعامل آن با تمدن اسلامی، درصدد ارائه تحلیل کوتاهی از استراتژی همگرایی درونگرا درشاخه ارتدوکس شرق خواهد بود. این اثر ضمن معرفی حوزه‌های کلیسای ارتدوکس شرق و باز تعریف همگرایی ارتدوکس جدید، با محوریت مسکو، کیف و تفلیس، در قلمرو، منطقه‌ای و بین‌المللی، ما را بر تدوین استراتژی مقارن و معادل رهنمون می‌سازد.[1]. اِ زُ) [ فر. ] (اِ.) بخشی، یک مجموعة به هم پیوسته مانند فیلم یا قصه، قسمت، بخش، فرهنگ فارسی معین.


[2]. Jump up^Allen, W.E.D.:A History of the Georgian People, 1932, p. 64.
 


مسیحیت دارای سه مفهوم کلی فرقه ای کاتولیسیزم، ارتدوکسیسم و پروتستانتیزم اومانیسم‌گرا است، که در قرون متمادی درگذر زمان بوجود آمده است. پروتستانتیزم واسطه‌ای برای طی شدن این سه ایپزود[1] می‌باشد.[2] اگر چه  ممکن است روند انشقاق چندان با خواست اصلاح گرایان مسیحی، همانند لوتر مطابقت نداشته باشد، لکن بعد از تحقق آن، سوال‌های بسیاری پیش روی متفکران این حوزه، برای به چالش کشاندن آئین مسیحیت فراهم آورد. این نوشتار به دلیل اهمیت حوزه تمدنی ارتدوکس شرق و امکان تقابل و یا تعامل آن با تمدن اسلامی، درصدد ارائه تحلیل کوتاهی از استراتژی همگرایی درونگرا درشاخه ارتدوکس شرق خواهد بود. این اثر ضمن معرفی حوزه‌های کلیسای ارتدوکس شرق و باز تعریف همگرایی ارتدوکس جدید، با محوریت مسکو، کیف و تفلیس، در قلمرو، منطقه‌ای و بین‌المللی، ما را بر تدوین استراتژی مقارن و معادل رهنمون می‌سازد.[1]. اِ زُ) [ فر. ] (اِ.) بخشی، یک مجموعة به هم پیوسته مانند فیلم یا قصه، قسمت، بخش، فرهنگ فارسی معین.


[2]. Jump up^Allen, W.E.D.:A History of the Georgian People, 1932, p. 64.
 

کلیدواژه‌ها