هراس اخلاقی، رهیافتی برای فهم شیعه‌هراسی / سید محمد ذوالفقاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

«اسلام‌هراسی» و «شیعه‌هراسی» یکی از مهم‌ترین چالش­های فراروی جهان اسلام است؛ این موضوع از دهه­های پایانی قرن گذشته تا کنون تاثیرات عمیقی بر کشورهای اسلامی داشته است. نوشته حاضر با روش توصیفی­- تحلیلی سعی دارد چیستی و چگونگی توسعه­ی پروژه­ی شیعه‌هراسی را با استفاده از مفهوم کلیدی هراس اخلاقی و چارچوب نظریه­ی تحلیل گفتمان به عنوان روشی در تحلیل داده­های کتابخانه­ای، آمار و اطلاعات کمی و کیفی رسانه­ها بررسی کند. به بیان دیگر در این پژوهش از مفهوم هراس اخلاقی به منظور تبین ماهیت شیعه‌هراسی و از تحلیل گفتمان ارنستو لاکلا و شنتال موفه به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل داده­ها استفاده می­شود.


 

کلیدواژه‌ها