عوامل بحران‌زا در سامان سیاسی نوین لیبی / سید سعید هاشمی‌نسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سقوط رژیم اقتدارگرا و قبیله محور قذافی پس از کشته شدن وی در جریان جنگ داخلی لیبی به دست انقلابیون، پرسش از آینده ساختار سیاسی این کشور را جلوه­گر ساخت. قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور خود با سیاست­هایی چون نابودی هر نوع گروه اجتماعی خود بنیاد، نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش نخبگان، جامعه­ای از هم گسیخته، واگرا و مضمحلی به ارث گذاشته است که پس از کشته شدنش، عرصه سیاسی در این کشور را در فضای ابهام و تیره­ای فرو برده است. در این راستا نوشتار حاضر سعی دارد با محوریت این پرسش که « مهم­ترین عوامل بحران­زا در شکل گیری سامان سیاسی نوین لیبی چیست؟» به بررسی آینده سیاسی این کشور بپردازد. برای پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با مرور مفاهیمی در مورد سامان سیاسی، مهم­ترین عوامل بحران­زای پیش روی این کشور مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ موقت به این پرسش آن است  که نوع ساختار اجتماعی لیبی که برساخته ارتباط قبایل مختلف در این کشور است و نابودی هر نوع نهاد اجتماعی و سیاسی در دوران حکومت قذافی در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر موجب شده تا تعادل بخشی و اجماع بین گروهای متضاد سیاسی انجام نگیرد که در نتیجه رسیدن به سامان سیاسی در لیبی بسیار سخت و ناممکن شود.

کلیدواژه‌ها