گزارشی تحلیلی از آثار شیعه‌پژوهی شبه‌قاره هند / حمید طالب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جماعت‌های شیعی جنوب آسیا با جمعیتی در حدود 60 میلیون نفر پس از ایران دومین گروه شیعیان در جهان اسلام را تشکیل می‌دهند. پس از انقلاب اسلامی ایران، آثار منتشرشده به زبان انگلیسی در ارتباط با شیعیان مناطق مختلف جهان از جمله شیعیان این منطقه، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اما در زمینه‌ی معرفی این آثار به زبان فارسی تا کنون اثری منتشر نشده است. در این مقاله، مهمترین کتابها و مقاله‌هایی که درباره‌ی شیعیان شبه‌قاره هند به زبان انگلیسی تدوین شده‌اند دسته‌بندی و معرفی شده‌اند. از جمله مهمترین موضوعات این آثار، مسائلی هستند همچون نقش قدرت‌های سیاسی در شکل‌گیری جماعت‌های شیعی، هویت‌بخشی آیین‌های عزاداری، اصلاحات دینی و تأثیر ایران بر هویت شیعیان این منطقه.
 

کلیدواژه‌ها