نگاهی به پیشینه جنبش اسلامی در لبنان /مطالعه موردی: الجماعة الإسلامیة فی لبنان (اخوان المسلمین لبنان)/جمال الدین ناصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی و گزارش پیشینه حرکت اسلامی در لبنان است. در این نوشته ابتدا به اختصار تاریخ سیاسی لبنان، وضعیت اجتماعی و نقش احزاب فعال در حکومت لبنان مورد بحث قرار می­گیرد. سپس فرآیند ظهور اخوان المسلمین در لبنان و چگونگی فعالیت این نهاد در طول بیش از پنجاه سال گذشته بررسی می­گردد و نیز توصیفی مبتنی بر واقعیت تاریخی از نقش اخوانی­ها در این کشور، برای خواننده ارائه می­شود. حزب الجماعة الإسلامیة بزرگترین تشکل رسمی اخوان­المسلمین در لبنان بوده که با تمرکز و تشریح اهداف، ساختار و چارچوب­ این حزب، گوشه­ای از  فعالیت­های الجماعة الإسلامیة در حوزه­های سیاسی و رسانه­ای بسط داده می­شود. الجماعة یکی از باسابقه­ترین و پرنفوذترین احزاب اسلامی این کشور است که در طول نیم قرن گذشته یکی از بازیگران فعال عرصه سیاسی لبنان بوده است. کارنامه این حزب مجموعه­ای از کامیابی­ها، شکست­ها، موفقیت­ها و افت و خیزها را به ما نشان می­دهد. این مقاله سعی می­کند تا نمایی از این کارنامه تا سال­های اخیر را بازگو نماید.

کلیدواژه‌ها