جنبش اخوان‌المسلمین مصر؛ از قدرت‌یابی تا زوال سیاسی/محمّدتقی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اخوان­المسلمین به عنوان یک جنبش سیاسی و اجتماعی، در تاریخ صدساله اخیر مصر تحولات زیادی را تجربه کرده است. به موازات این تحولات، کاوش در مورد رویکردها و سیاست­های این جنبش به‎ویژه در دهه اخیر و پس از انقلاب 2011 مصر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مسائل مهمی که توجه بسیاری از تحلیل­گران را به خود جلب کرده است، قدرت­یابی و زوال سریع این جنبش در عرصه سیاسی مصر می­باشد؛ لذا این سؤال ایجاد می­شود که دلایل ظهور اخوان‏المسلمین در رأس قدرت سیاسی مصر چیست و چرا به‏سرعت رو به زوال نهاد؟ این پژوهش در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. بررسی­های پژوهش نشان می­دهد عواملی مانند ایدئولوژی مذهبی، سازمان­دهی قوی، برخورداری از حمایت­های مردمی و تأکید بر مشارکت سیاسی، در قدرت­گیری اخوان­المسلمین نقش داشتند و در مقابل، مؤلفه­هایی مانند فقدان رهبری قوی و منسجم پس از کسب قدرت، تناقض در عقیده و عمل، عدم اجماع و تعامل با دیگرگروه­های سیاسی و وابستگی به غرب منجر به سقوط اخوان از اریکه قدرت شدند.

کلیدواژه‌ها