تطبیقی میان مبانی معناشناسی اخوان المسلمین مصر با وهابیت/ رامین پورسعید/ابراهیم عزیزی‎اصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنبشِ در ابتدا اعتدالی اخوان المسلمین و فرقه­ همواره تندرو وهابیت، دو گروه بسیار فعال و پرطرفدار سنی هستند که علی‎رغم اشتراک در سلفی بودن، گاه اختلافاتی اساسی با هم دارند. برای شناخت و تعامل در راستای تقریب، درک مبانی و اختلافات ایشان ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی در طول تاریخ، مسئله معناداری گزاره‌های دینی و نوع برخورد با ظاهر متون، باعث ایجاد نحله‌های فکری شده است؛ عده‌ای به ظاهر جمود داشتند و در نتیجه هرگونه تفسیر و تأویل را باعث تعطیلی دین می‌دانستند. در مقابل برخی نیز به گوهر- و نه صدف- دین پرداخته و ظاهرگرایان را به کوته‌بینی متهم کردند.
 این نوشتار پس از مراجعه به منابع معتبر، به بررسی- بدون ارزش­گذاری- مبانی معناشناسی آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش بیانگر وجود اختلافاتی در پذیرش تأویل، محکم و متشابه و حقیقت و مجاز است؛ این اختلاف نظرها خود باعث بروز اختلاف در مسائل روبنایی دیگری مانند بدعت شده است.

کلیدواژه‌ها