بررسی دلایل گرایش به تشیع در نیجریه، تنگناها و راهبردهای توسعه/محسن معارفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جمهوری فدرال نیجریه طی سال‎های اخیر، از جهات مختلف اقتصادی و فرهنگی به‎عنوان یکی از قدرت‎های نوظهور جهانی لقب گرفته است. بااین‎حال، این کشور همواره عرصه کشمکش پایان‎ناپذیر پیروان ادیان و مذاهب بوده است. طی سی سال اخیر، این کشور با انبوهی از نوکیشانی که مذهب تشیع را برگزیده‎اند، روبه‎رو شده است . ظهور و بروز این اقلیت جدید و نحوه برخورد دولت با آنها و نگرانی از آینده این نوکیشان طی این سال‎ها، همواره مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مطالعات ادیان و مدافعان حقوق بشر بوده و هست. در این نوشتار ضمن ترسیم تصویری از وضعیت اجتماعی- اقتصادی کنونی نوشیعیان، با تحلیل داده‎های تاریخی و تجربی و با روش توصیفی- کتابخانه ای، راهکارهایی برای توسعه و تعمیق این جنبش نوپا در کشور نیجریه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها