جریان‎های تمدنی در جهان اسلام (در پرتو بیانیه گام دوم)/سیدعلیرضا عالمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهان اسلام از نظر تمدنی در حال حاضر دچار بحران است و جریان‎های شکل‎گرفته برای برون‎رفت از این وضعیت تاکنون ثمربخش نبوده است. حتی در خصوص جایگاه، نقش‎آفرینی و کارکردهای این جریان‎ها نیز تصویر روشنی وجود ندارد. پژوهش حاضر با روش گفتمانی، تلاش کرده تا با نشانه‎شناسی و صورت‎بندی گفتمانی جریان‎ها، ابتدا به گونه‎شناسی و سپس به تحلیل محتوای هر جریان بپردازد.
نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که جریان‎های تمدنی یک قرن اخیر جهان اسلام، عمدتاً به صورت تک‎ساحتی و تک‎بُعدی به معضل تمدنی در جهان اسلام توجه نشان داده‌اند؛ این رویکرد باعث شده مشکل تمدنی جهان اسلام لاینحل باقی بماند. الگوی جریانی تمدن نوین اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری (دام عزه) ارائه شده، با ابتنا بر جریان انقلاب اسلامی، مشکل تمدنیِ جهان اسلام را در تمام زمینه‌ها و ابعاد مورد توجه و اهتمام قرار داده است.

کلیدواژه‌ها