صدور انقلاب اسلامی و نظام سازی در عرصه بین الملل/ محسن محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از ابعاد انقلاب اسلامی، بُعد بین المللی آن است. انقلاب اسلامی به جغرافیا و مذهب خاصی محدود  نشد بلکه بر کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی تاثیر گذاشت. این تاثیر سطوح مختلفی داشت که مهم ترین و ماندگارترین آن نظام سازی است.  نظام سازی نوعی ساختارمندی، نهادسازی و سیستم عملیاتی در راستای تحقق یک هدف است.برای نظام سازی می توان دو مرحلة کلان ذهنی- شناختی و عملی- عینی را ترسیم کرد.
   انقلاب اسلامی مبانی نظام سازی را با ارائه تعریف جدیدی از دین که عرصه سیاسی و اجتماعی را مانند عرصه فردی دینداری می‌دانست طی کرد و در مرحلة عینی نیز مبتنی بر اسلام سیاسی و نظام ولایت فقیه به نظام سازی و ادارة جامعه پرداخت. آثار بین المللی انقلاب اسلامی در نظام سازی را می توان در دو بخش مبانی و عرصه ها پی گرفت. بر این اساس انقلاب اسلامی با احیای اسلام به عنوان یک مکتب، هویت مسلمانان را احیا کرد و به آنها روحیه و اعتماد به نفس داد. در عرصه عملیاتی نیز جنبش های اسلامی را تقویت کرد و با تمرکز بر ایده امت اسلامی، استکبار ستیزی و مردم سالاری را نهادینه کرد.

کلیدواژه‌ها